Friday, 22 July 2016

Surah AlBaqarah (189)Juz:2,Surah:2.
Surah 2, Ayat 189:
.
Ringkasan tafsir;
Ayat ini menerangkan tentang waktu & masa dengan menggunakan bulan sebagai sandaran supaya manusia dapat mengira dan mengetahui masa mengerjakan haji, mula puasa, berbuka puasa, membayar hutang, membayar upah, idah, haid dan lain-lain perkara yang berkaitan dengan terbitnya anak bulan.

Ada pun tentang menunaikan haji itu pula, ayat ini menyeru supaya mengerjakan haji hendaklah mengikut pada waktu yang telah ditetapkan. 
.

Kesimpulan
,
Mukmin disuruh belajar ilmu hisab bagi menentukan masa dan waktu untuk taat kepada Allah, oleh itu membaca dan
menulis itu adalah wajib kepada semua umat Islam supaya menjangkau lebih jauh daripada apa yang diharapkan.
,
,
[Previous] [Next
,

Sumber,
Terjemahan Surah 2, Ayat  181~190,
 [GS] https://t.co/ESxnae4lXN
Ulasan Surah 2;  
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr  
Pautan,
[G+] https://plus.google.com/112431585962149806242/posts/hGsSyaZges2


.


No comments:

Post a comment