Sunday, 21 April 2019

Al-Imran Ayat 142


Juz:4,Surah:3.
Surah 3, Ayat 142:
 
Ringkasan tafsir;
Adakah sangkaan kamu bahawa memasuki syurga itu senang saja tanpa berjuang, beramal, bersabar ? Sangkaan yang demikikian adalah salah. Syurga hanya boleh diperolehi dengan berjihat, berjuang berperang dimedan berperang memerangi hawa nafsu. Jika menang memperjuangkan hawa nafsu kepada hak dan menunaikan perintah Allah maka upahnya yang akan diperolehi diakhirat masuk syurga dan kejayaan didunia. 


.
[previous] [next] [home] 

.
Rujukan sumber,

Juzuk4, Surah3 
Terjemahan, 131~150,
[GS] https://sites.google.com/site/cyberespionagespy/1/1
Ulasan surah 3;  
[GS]
https://t.co/Kf2lMbI0X8     


 

No comments:

Post a comment